اعداد بریده شده(چینی) کد:HTM0236

اعداد بریده شده(چینی) کد:HTM0236


در انبار موجود نمی باشد

خرید
بازی استامپ (چینی) کد:HTM0129

بازی استامپ (چینی) کد:HTM0129


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Stamp Game

خرید
جعبه مهره های دکونومیال HTM0243

جعبه مهره های دکونومیال HTM0243


فقط 1 عدد در انبار موجود است

خرید
دوک یدکی (چینی) کد:HTM0126-1

دوک یدکی (چینی) کد:HTM0126-1


در انبار موجود نمی باشد

Individual Spindle

خرید
شماره های چوبی بزرگ ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0137

شماره های چوبی بزرگ ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0137


در انبار موجود نمی باشد

Wooden Number Cards: Lager 1-9000

خرید
شماره های چوبی کوچک ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0130

شماره های چوبی کوچک ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0130


در انبار موجود نمی باشد

Wooden Number Cards: Small 1-9000

خرید
کارت های کابینت هندسی (چینی) کد:HTS.044.1

کارت های کابینت هندسی (چینی) کد:HTS.044.1


در انبار موجود نمی باشد

Geometric Cabinet Control Chart

خرید
مثلث های زرد برای مساحت(چینی) کد:HTM0518

مثلث های زرد برای مساحت(چینی) کد:HTM0518


در انبار موجود نمی باشد

Yellow Triangles For Area

خرید
آدمک های کسر    کد:۰۷۱۱۸

آدمک های کسر کد:۰۷۱۱۸


فقط 2 عدد در انبار موجود است

FRACTION SKITTLES

خرید
۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها  کد: ۰۸۱۲۲

۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲


موجود در انبار

۴۵GOLDEN BEAD OF  TENS

خرید
اعداد پازلی(چینی)  کد:HTM0125

اعداد پازلی(چینی) کد:HTM0125


در انبار موجود نمی باشد

Number Puzzle 1-10

خرید
اعداد سمباده ای   کد: ۰۷۱۱۰

اعداد سمباده ای کد: ۰۷۱۱۰


فقط 3 عدد در انبار موجود است

SANDPAPER NUMERALS

خرید
اعداد سمباده ای(چینی)  کد: HTM0124

اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Sandpaper Numbers with Box

خرید
اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی)  کد:HTM0128

اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128


در انبار موجود نمی باشد

Cut-Out Numerals & Counters

خرید
الگوها ی ریشه دو(چینی)  کد:HTM0521

الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521


در انبار موجود نمی باشد

Patterns for Square Root

خرید
بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷

بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷


فقط 1 عدد در انبار موجود است

STAMP GAME

خرید