قاب آهن ربایی(چینی) کد:HTP0034

قاب آهن ربایی(چینی) کد:HTP0034


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Snapping Frame

خرید
قاب بستن بند کفش(چینی) کد:HTP0038

قاب بستن بند کفش(چینی) کد:HTP0038


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Shoe Lacing Frame

خرید
قاب چسب جادویی(چینی) کد:HTP0039

قاب چسب جادویی(چینی) کد:HTP0039


فقط 3 عدد در انبار موجود است

MAGIC TAPE FRAME – VelcroTM Frame

خرید
قاب دکمه ای با دکمه بزرگ(چینی) کد:

قاب دکمه ای با دکمه بزرگ(چینی) کد:


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Buttoning Frame With Large Buttons

خرید
قاب دکمه ای با دکمه کوچک(چینی) کد:HTP0027

قاب دکمه ای با دکمه کوچک(چینی) کد:HTP0027


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Buttoning Frame With Small Buttons

خرید
قاب دکمه کفش(چینی) کد:HTP0037

قاب دکمه کفش(چینی) کد:HTP0037


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Shoe Buttoning Frame Through activities with this Dressing Frame,the child develops coordination,ability to concentrate and skills of independence.

خرید
قاب زیپی (چینی) کد:HTP0035

قاب زیپی (چینی) کد:HTP0035


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Zipping Frame

خرید
قاب سنجاق قفلی(چینی) کد:HTP0031

قاب سنجاق قفلی(چینی) کد:HTP0031


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Safety Pin Frame

خرید
قاب ضربدری(چینی) کد:HTP0030

قاب ضربدری(چینی) کد:HTP0030


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Lacing Frame

خرید
قاب قلاب و حلقه(چینی) کد:HTP0033

قاب قلاب و حلقه(چینی) کد:HTP0033


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Hook And Eye Frame

خرید
قاب کمربندی(چینی) کد:HTP0036

قاب کمربندی(چینی) کد:HTP0036


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Buckling Frame

خرید
قاب گره پاپیونی (چینی) کد:HTP0029

قاب گره پاپیونی (چینی) کد:HTP0029


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Bow Tying Frame

خرید
پایه برای قاب های لباس   کد:۰۶۱۰۳

پایه برای قاب های لباس کد:۰۶۱۰۳


موجود در انبار

DRESSING FRAMES STAND

خرید
پایه برای وسایل کاربردی زندگی   کد:۰۶۱۰۱

پایه برای وسایل کاربردی زندگی کد:۰۶۱۰۱


موجود در انبار

PRACTICAL LIFE STAND

خرید
پیچ و مهره ست ب (چینی)  کد: HTS0020

پیچ و مهره ست ب (چینی) کد: HTS0020


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Bolts & Nuts Set – B

خرید
پیچ و مهره ست الف (چینی)  کد: HTS0003

پیچ و مهره ست الف (چینی) کد: HTS0003


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Bolts & Nuts Set – A

خرید