پرورش فرزند برای قرن بیست و یک

Nurturing Children for 21st

آینده پژوهی
آینده غیرقابل پیش بینی
چالش عدم قطعیت
تاب آوری،آزاد اندیشی و همدلی
هوش در برابر خردمندی

زمان: ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر

هزینه دوره:
صد و پنجاه هزار تومان با مدرک موسسه فرهنگی مهکامه هستی
برای اطلاعات بیشتر با شماره ی ۰۹۳۵۲۵۳۸۰۰۵ تماس حاصل فرمایید

مکان:
بعدا به اطلاع میرسد.


واریز به کارت شماره ۶۱۰۴۳۳۷۵۹۲۲۴۰۲۶۹ به نام یداله سعیدنیا.رسید پرداخت و نام و نام خانوادگی را از طریق تلگرام به شماره ۰۹۲۰۱۳۵۴۰۶۹ ارسال نمایید.
برچسب ها ,