مجموعه ویدئو های آموزشی ابزارهای مونته سوری ۳ تا ۶ سال

💿مجموعه ویدئو های آموزشی ابزارهای ۳ تا ۶ سال📀

🖋مدرس جناب آقای دکتر سعیدنیا

بیش از ۷ ساعت ویدئوی آموزشی

💽 شامل سه DVD
📀 ریاضی
📀 مهارت های حسی(سنسوریال)
📀 فلسفه  – فرهنگ – مهارت های زندگی روزانه

☎️ برای خرید و یا اطلاعات بیشتر با شماره ی ۰۹۳۵۶۰۰۵۰۶۱ آقای بذرکار تماس تلفنی حاصل فرمایید.

برچسب ها