آموزش قرن ۲۱

آموزش  برای زندگی حیاتی است. اما آیا مدرسه هم همین طور است؟ مدارس متعارف ممکن است نه تنها به توسعه آموزش کمکی نکنند، بلکه نیروی مقدس کنجکاوی وانگیزه درونی یادگیری رااز بین ببرند.

آموزش حق همه آموزش نویناست. اما آیا این بدین معنی است که رفتن به مدرسه یک اجبار بدون حق انتخاب برای همه است؟

آیا آموزش تنها در مدرسه رخ می دهد یا آنچه که واقعیت دارد این است که مدارس عمدتا انگیزه یادگیری را از بین می برند؟

تحقیقات نشان می دهد که مدارس محیط های حمایت کننده برای انگیزه های درونی نیست و به خود شکوفایی کودکان کمک نمیکند و زمینه مناسبی را برای یادگیری خود راهبر فراهم نمی کند.

اگر چه برخی از پیشگامان حوزه آموزش حتی از مدرسه زدایی سخن گفته اند، اما باور این است که هنوز تغییرات زیادی را برای بهبود آموزش در  مدارس می توان انجام داد. مهمترین چیزی که مدارس باید بتوانند برای آن پاسخی درخور پیدا کنند، پاسخ به این سول کلیدی یادگیرنده است که “چرا باید آنچه را تدریس می شود، بیاموزم؟” حلقه مفقوده و فروگذار شده در سیستم های آموزش، مرتبط کردن جواب این سوال به انگیزه هایی است که ریشه در درون یادگیرنده ندارد.

این سایت تلاشی است برای ایجاد تحول در آموزش از طریق ارایه کارگاه و دوره آموزشی و تبادل نظر بین معلمان و کارشناسان آموزشی سراسر دنیا و ایران عزیز

آموزش نوین در قرن 21

در این سایت که توسط دکتر یداله سعید نیا ایجاد شده می توانید:

  • از دوره ها یی که برگزار می گردد با خبر شوید و در آن ثبت نام کنید.
  • مجموعه مقالات فارسی و انگلیسی و رزومه فارسی ایشان را بیابید و در صورت نیاز دانلود کنید.
  • در زمینه های مختلف سایت نظرات خود را ارسال کنید.
  • از مشاوره حضوری در زمینه های تخصصی دکتر سعیدنیا استفاده کنید.

حوزه های تخصصی

مشاوره تحصیلی ، روانی و خانوادگی

رویکرد های آموزشی دوره ی پیش از دبستان و دبستان مانند رجیو امیلیا، های اسکوب، منتسوری ، مدارس انسان گرا و  ….

تئوری های یادگیری و مدلهای آموزشی

مدیریت دانش

مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی دوره های آموزش برای مدارس، مراکز، سازمانهای صنعتی و خدماتی و …

استانداردهای آموزش ISO 10015

تحلیل آموزشی سازمانی

آموزش و پرورش جهانی