دوره “کارورزی” و “سوپرویژن” مونته سوری ۳ تا ۶ سال ۱۲۰ ساعت

با استاندارد و تحت نظر نماینده رسمی دانشگاه SEGi مالزی
در خانه کودک مونته سوری

تسهیل گرهایی که دوره آشنایی با مونته سوری وکارکرد ابزارها را گذرانده اند، مجاز به گذراندن دوره کارورزی و سوپرویژن میباشند .
برای گذراندن کارورزی دو روش هست:
الف) کارورزی ساعتی ب) دوره کامل کارورزی
الف) متقاضیان می توانند از حداقل ۱۰ ساعت به بالا به صورت ساعتی برای کارورزی ثبت نام کنند. این روش منجر به مدرک نمی شود (مگر اینکه به تدریج تکمیل و به سطح روش ب برسد).
ب) در دوره “کارورزی” در محیط واقعی مونته سوری قرار گرفته و کاملا مسلط به ابزار می شوند که شامل دو بخش زیر است:
۱- ۶۰ ساعت مشاهده (Observe): در این قسمت همراه با مشاهده برای هر حیطه ابزارهایی را طراحی می کنند.
۲- ۶۰ ساعت کار همراه مربی: در این قسمت همچنین یک تحقیق در مورد موضوعی که داده شده انجام میدهند.
با اتمام موفقیت آمیز دوره ۱۲۰ساعته مجاز به گرفتن مدرک ” کارورزی مونته سوری ” میشوند.
در صورت تمایل به گرفتن مدرک “مربی گری مونته سوری” در ادامه می توانند برای ۱۰ ساعت سوپرویژن ( کار مستقیم و مستقل با کودک) ثبت نام کنند.

شماره های تماس:
۰۹۳۵۶۰۰۵۰۶۱

مدارک لازم:
گواهی حضورگذراندن کارگاه آشنایی با مونته سوری حداقل ۴۰ ساعت
یک قطعه عکس – شماره ملی

برچسب ها , , , , ,