برد ضرب  کد:۰۸۱۵۰

برد ضرب کد:۰۸۱۵۰


موجود در انبار

MULTIPLICATION BOARD SET

خرید
برد ضرب(چینی) کد:HTM0188

برد ضرب(چینی) کد:HTM0188


موجود در انبار

Multiplication Bead Board

خرید
برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147

برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Pythagoras Board

خرید
برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹

برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹


موجود در انبار

PYTHAGORAS BOARD

خرید
برد کسر(چینی) کد:ATM0216

برد کسر(چینی) کد:ATM0216


موجود در انبار

Metal Fraction Circles with Stands

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳

برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳


موجود در انبار

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی)  کد:HTM0516

برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی) کد:HTM0516


در انبار موجود نمی باشد

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد های زبر و نرم با جعبه(چینی) کد:HTS0008

برد های زبر و نرم با جعبه(چینی) کد:HTS0008


در انبار موجود نمی باشد

Rough & Smooth Boards with Box

خرید
برد های لمسی با جعبه(چینی) کد:HTS0009

برد های لمسی با جعبه(چینی) کد:HTS0009


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Touch Boards with Box

خرید
برد هندسی(چینی) کد:HTM0138

برد هندسی(چینی) کد:HTM0138


موجود در انبار

Geometric Board

خرید
بطری های چشایی (چینی) کد: ATS0023

بطری های چشایی (چینی) کد: ATS0023


در انبار موجود نمی باشد

Tasting Bottles

خرید
پازل آسیا با چارچوب(چینی)  کد:ATG0080

پازل آسیا با چارچوب(چینی) کد:ATG0080


در انبار موجود نمی باشد

PREMIUM Asia Puzzle Map With BEECHWOOD FRAME

خرید
پازل آسیا بدون چارچوب(چینی) کد:HTG0080

پازل آسیا بدون چارچوب(چینی) کد:HTG0080


موجود در انبار

Asia Puzzle Map without Frame

خرید
پازل حیوانات  کد:۰۷۱۲۲

پازل حیوانات کد:۰۷۱۲۲


فقط 1 عدد در انبار موجود است

ANIMAL PUZZLES

خرید
پازل زمین با فریم(چینی)  کد:ATG0074

پازل زمین با فریم(چینی) کد:ATG0074


موجود در انبار

World Puzzle Map With BEECHWOOD FRAME (PREMIUM)

خرید
پازل فعالیت گیاه شناسی (چینی) کد:HTB0191

پازل فعالیت گیاه شناسی (چینی) کد:HTB0191


موجود در انبار

Botany Activity Set

خرید