مهره های کوتاه رنگی یک سری و ۵ تا ده تایی طلایی ( چینی) کد:HTM0242

مهره های کوتاه رنگی یک سری و ۵ تا ده تایی طلایی ( چینی) کد:HTM0242


Bead Bars for Teen Board with Box

خرید
مواد چوبی هندسی(چینی) کد:HTM0131

مواد چوبی هندسی(چینی) کد:HTM0131


Geometric Stick Material

خرید
میله شمارشی رنگی(چینی) کد:HTM0143

میله شمارشی رنگی(چینی) کد:HTM0143


Colored Counting Bars

خرید
میله های شماره ای کد:۰۸۱۱۸

میله های شماره ای کد:۰۸۱۱۸


NUMBER RODS

خرید
میله های شماره ای کوچک کد:۰۸۱۲۰

میله های شماره ای کوچک کد:۰۸۱۲۰


SMALL NUMERICAL RODS

خرید
میله های شماره ای کوچک کد:HTM0185

میله های شماره ای کوچک کد:HTM0185


در انبار موجود نمی باشد

Small Numerical Rods

خرید
میله های قرمز بلند کد:۰۳۱۴۰

میله های قرمز بلند کد:۰۳۱۴۰


LONG RODS

خرید
نقشه کنترل آسیا-جدید- برچسب دار(چینی) کد:ATG0066

نقشه کنترل آسیا-جدید- برچسب دار(چینی) کد:ATG0066


New Asia Control Map – Labelled

خرید
نقشه کنترل جهان-جدید- برچسب دار(چینی) کد:ATG0055

نقشه کنترل جهان-جدید- برچسب دار(چینی) کد:ATG0055


NEW World Control Map – Labeled

خرید
نگهدارنده مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0230

نگهدارنده مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0230


Beads Holde

خرید
نگهدارنده ی قاب های لباس کد:۰۶۱۰۴

نگهدارنده ی قاب های لباس کد:۰۶۱۰۴


3 در انبار

DRESSING FRAMES HOLDER

خرید
نگهدارنده ی کارت ها(چینی) کد:HTB0275

نگهدارنده ی کارت ها(چینی) کد:HTB0275


Holder for the cards 17x9x8cm

خرید
نه تا هزار چوبی، ۴۵ صد چوبی، ۴۵ ده طلایی، ۱۰۰ تا یکی طلایی (چینی) کد: HTM0155

نه تا هزار چوبی، ۴۵ صد چوبی، ۴۵ ده طلایی، ۱۰۰ تا یکی طلایی (چینی) کد: HTM0155


۱۰۰-۱۰۰۰ ست شامل ۱۰۰ عدد یکی، ۴۵ عدد ده تایی، ۴۵ عدد صدتایی و ۹ عدد هزار تایی است. برخی از صد تایی ها و هزار تایی ها چوبی است و تعدای طلایی است.

خرید
هرم مربع های رنگی(چینی) کد:HTM0227

هرم مربع های رنگی(چینی) کد:HTM0227


Colored Bead Squares Only

خرید
هزار عدد مکعب به همراه جعبه(چینی) کد:HTS0046

هزار عدد مکعب به همراه جعبه(چینی) کد:HTS0046


۱۰۰۰ cube (1x1x1cm) with box

خرید
واحد های مهره طلایی کد:۰۸۱۲۱

واحد های مهره طلایی کد:۰۸۱۲۱


GOLDEN BEAD UNITS

خرید