بازی منفی مار دوره ابتدایی( چینی) کد:HTM.125.1C


3,020,000ریال

Elementary Negative Snake Game
این ابزار برای بازی جمع و منها با با اعداد منفی مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Negative Snake Game است.

این وسیله با چهار جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

برچسب ها
نظر دهید !