برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی)  کد:HTM0516

برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی) کد:HTM0516


در انبار موجود نمی باشد

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد های زبر و نرم با جعبه(چینی) کد:HTS0008

برد های زبر و نرم با جعبه(چینی) کد:HTS0008


Rough & Smooth Boards with Box

خرید
برد های لمسی با جعبه(چینی) کد:HTS0009

برد های لمسی با جعبه(چینی) کد:HTS0009


Touch Boards with Box

خرید
برد هندسی(چینی) کد:HTM0138

برد هندسی(چینی) کد:HTM0138


Geometric Board

خرید
بطری های چشایی (چینی) کد: ATS0023

بطری های چشایی (چینی) کد: ATS0023


در انبار موجود نمی باشد

Tasting Bottles

خرید
پازل آسیا با چارچوب(چینی)  کد:ATG0080

پازل آسیا با چارچوب(چینی) کد:ATG0080


PREMIUM Asia Puzzle Map With BEECHWOOD FRAME

خرید
پازل آسیا بدون چارچوب(چینی) کد:HTG0080

پازل آسیا بدون چارچوب(چینی) کد:HTG0080


Asia Puzzle Map without Frame

خرید
پازل حیوانات  کد:۰۷۱۲۲

پازل حیوانات کد:۰۷۱۲۲


ANIMAL PUZZLES

خرید
پازل زمین با فریم(چینی)  کد:ATG0074

پازل زمین با فریم(چینی) کد:ATG0074


World Puzzle Map With BEECHWOOD FRAME (PREMIUM)

خرید
پازل فعالیت گیاه شناسی (چینی) کد:HTB0191

پازل فعالیت گیاه شناسی (چینی) کد:HTB0191


Botany Activity Set

خرید
پازل گیاه شناسی  کد:۰۷۱۲۱

پازل گیاه شناسی کد:۰۷۱۲۱


BOTANY PUZZLES

خرید
پایه برای قاب های لباس  کد:۰۶۱۰۳

پایه برای قاب های لباس کد:۰۶۱۰۳


DRESSING FRAMES STAND

خرید
پایه برای وسایل کاربردی زندگی  کد:۰۶۱۰۱

پایه برای وسایل کاربردی زندگی کد:۰۶۱۰۱


PRACTICAL LIFE STAND

خرید
پایه برج صورتی چینی کد:HTS0047- 2

پایه برج صورتی چینی کد:HTS0047- 2


در انبار موجود نمی باشد

Stand for Pink Tower

خرید
پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202

پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202


Double Bead Stair Tray

خرید
پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203

پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203


Teen Bead Stair Tray

خرید
پایه یک ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0201

پایه یک ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0201


Bead Stair Tray (Single)

خرید
پله قهوه ای  کد:۰۴۱۰۶

پله قهوه ای کد:۰۴۱۰۶


BROWN GRADUATIONAL STAIRS

خرید
پیچ .و مهره ست ب (چینی) کد: HTS0020

پیچ .و مهره ست ب (چینی) کد: HTS0020


Bolts & Nuts Set – B

خرید
پیچ و مهره ست الف (چینی) کد: HTS0003

پیچ و مهره ست الف (چینی) کد: HTS0003


Bolts & Nuts Set – A

خرید