کابینت کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۳

کابینت کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۳


موجود در انبار

Lead Cards Cabinet Box size 255 X 250 X 255 MM محصولات مرتبط: کابینت گیاه شناسی کد:۰۷۱۲۰ جعبه ی کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۴ کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۵

خرید
کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۵

کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۵


موجود در انبار

Leaf Cards ۱۴۰×۱۴۰ MM محصولات مرتبط: کابینت گیاه شناسی کد:۰۷۱۲۰ کابینت کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۳ جعبه ی کارت برگ ها کد:۰۷۱۲۴

خرید
کارت های کابینت هندسی (چینی) کد:HTS.044.1

کارت های کابینت هندسی (چینی) کد:HTS.044.1


در انبار موجود نمی باشد

Geometric Cabinet Control Chart

خرید
مثلث های زرد برای مساحت(چینی) کد:HTM0518

مثلث های زرد برای مساحت(چینی) کد:HTM0518


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Yellow Triangles For Area

خرید
مکعب دو جمله ای (چینی) کد:HTM0174

مکعب دو جمله ای (چینی) کد:HTM0174


در انبار موجود نمی باشد

Binomial Cube

خرید
مکعب سه جمله ای (چینی) کد:HTM0171

مکعب سه جمله ای (چینی) کد:HTM0171


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Trinomial Cube

خرید
آدمک های کسر    کد:۰۷۱۱۸

آدمک های کسر کد:۰۷۱۱۸


فقط 4 عدد در انبار موجود است

FRACTION SKITTLES

خرید
۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها  کد: ۰۸۱۲۲

۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲


موجود در انبار

۴۵GOLDEN BEAD OF  TENS

خرید
احجام هندسی طبیعی   کد: ۰۶۱۲۹

احجام هندسی طبیعی کد: ۰۶۱۲۹


در انبار موجود نمی باشد

NATURE GEOMETRIC SOLID SHAPES

خرید
اشکال آب و خشکی( ۱۰ تا) چینی کد:HTG0592

اشکال آب و خشکی( ۱۰ تا) چینی کد:HTG0592


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Land and water forms trays(to fill blue water by user)

خرید
اشکال برگ ها (زاپاس) کد:۰۷۱۱۹

اشکال برگ ها (زاپاس) کد:۰۷۱۱۹


در انبار موجود نمی باشد

LEAF SHAPES, INSETS (PEPLACEMENT SETS)

خرید
اشکال فلزی با دو پایه (چینی)  کد:ATL0097

اشکال فلزی با دو پایه (چینی) کد:ATL0097


در انبار موجود نمی باشد

Metal Insets with 2 Stands

خرید
احجام هندسی آبی کد: ۰۶۱۲۸

احجام هندسی آبی کد: ۰۶۱۲۸


در انبار موجود نمی باشد

GEOMETRIC SOLIDS SHAPES این محصول باید به همراه (اشکال هندسی و پایه برای اشکال کد:۰۲۱۱۰) خریداری شود.

خرید
اشکال هندسی و پایه برای احجام  کد:۰۲۱۱۰

اشکال هندسی و پایه برای احجام کد:۰۲۱۱۰


در انبار موجود نمی باشد

GEOMETRIC PLANE FIGURES AND BASES FOR GEOMETRIC SOLIDS این محصول باید به همراه (احجام هندسی آبی کد: ۰۶۱۲۸) خریداری شود.

خرید
اعداد سمباده ای   کد: ۰۷۱۱۰

اعداد سمباده ای کد: ۰۷۱۱۰


در انبار موجود نمی باشد

SANDPAPER NUMERALS

خرید
اعداد سمباده ای(چینی)  کد: HTM0124

اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124


در انبار موجود نمی باشد

Sandpaper Numbers with Box

خرید