کارت های کنترل و تساوی های منها ( چینی) کد:HTM0141

کارت های کنترل و تساوی های منها ( چینی) کد:HTM0141


Substraction Box with Control Card

خرید
کارت های کوچک اعداد ۱ – ۹۰۰۰ کد:۰۸۱۲۹

کارت های کوچک اعداد ۱ – ۹۰۰۰ کد:۰۸۱۲۹


موجود در انبار

SMALL NUMBER CARDS 1-9000

خرید
کارت های معرفی نمادهای تا یک میلیون کد: ۰۸۱۶۰

کارت های معرفی نمادهای تا یک میلیون کد: ۰۸۱۶۰


موجود در انبار

GEOMETRIC HIERARCHY NUMBER CARDS

خرید
کارت و ژتون  کد:۰۲۱۱۸

کارت و ژتون کد:۰۲۱۱۸


موجود در انبار

NUMBERS AND COUNTERS

خرید
کارت و ژتون(چینی) کد:HTM0054

کارت و ژتون(چینی) کد:HTM0054


NUMBERS AND COUNTERS

خرید
کاسه چوبی طلایی(چینی) کد:HTO0312

کاسه چوبی طلایی(چینی) کد:HTO0312


Golden Wooden Bowl

خرید
کسر های بریده تا یک دهم( چینی) کد:HTM0504

کسر های بریده تا یک دهم( چینی) کد:HTM0504


Fraction Cut Outs 1 to 1/10

خرید
کسرهای بریده تا یک بیستم ( چینی) کد:HTM0505

کسرهای بریده تا یک بیستم ( چینی) کد:HTM0505


Fraction Cut Outs 1/11 to 1/20

خرید
مت بزرگ ابی(چینی) کد: HTS0196B

مت بزرگ ابی(چینی) کد: HTS0196B


Big Blue Carpet(120*80*0.6cm)

خرید
مت بزرگ خاکستری(چینی) کد: HTS0196

مت بزرگ خاکستری(چینی) کد: HTS0196


Big Grey Carpet(120*80*0.6cm)

خرید
مت کوچک (چینی) کد: HTS0195

مت کوچک (چینی) کد: HTS0195


Small Grey Carpet(40*30*0.6cm)

خرید
مت مخصوص ریاضی

مت مخصوص ریاضی


در انبار موجود نمی باشد

خرید
مثلث های فلزی(چینی) کد:ATM0261

مثلث های فلزی(چینی) کد:ATM0261


Metal Triangles

خرید
مربع چوبی صدتایی کد:۰۸۱۲۶

مربع چوبی صدتایی کد:۰۸۱۲۶


موجود در انبار

WOODEN SQUARE OF HUNDRED

خرید
مربع چوبی صد (۴۵ تا) ( چینی) کد:HTM0197

مربع چوبی صد (۴۵ تا) ( چینی) کد:HTM0197


۴۵ Wooden Hundred Squares

خرید
معرفی سیستم دهدهی با سینی(چینی) کد:HTM0238

معرفی سیستم دهدهی با سینی(چینی) کد:HTM0238


Introduction to Decimal Symbols with Trays

خرید