برد چکر برد اعشاری ( چینی)  کد:HTM0232

برد چکر برد اعشاری ( چینی) کد:HTM0232


1,600,000ریال

Decimal Checker Board

خرید
برد صدتایی(چینی)  کد:HTM0146

برد صدتایی(چینی) کد:HTM0146


1,200,000ریال

HUNDRED BOARD

خرید
برد صدتایی(همراه با چارت و تایل)  کد:۰۲۱۲۰

برد صدتایی(همراه با چارت و تایل) کد:۰۲۱۲۰


1,700,000ریال

HUNDRED BOARD

خرید
برد ضرب   کد:۰۸۱۵۰

برد ضرب کد:۰۸۱۵۰


1,500,000ریال

MULTIPLICATION BOARD SET

خرید
برد ضرب(چینی)  کد:HTM0188

برد ضرب(چینی) کد:HTM0188


780,000ریال

Multiplication Bead Board

خرید
برد فیثاغورث ( چینی)  کد:HTM0147

برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147


1,200,000ریال

Pythagoras Board

خرید
برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹

برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹


1,890,000ریال

PYTHAGORAS BOARD

خرید
برد کسر(چینی)  کد:ATM0216

برد کسر(چینی) کد:ATM0216


4,340,000ریال

Metal Fraction Circles with Stands

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری  کد:۰۹۱۲۳

برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳


3,800,000ریال

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی)    کد:HTM0516

برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی) کد:HTM0516


1,090,000ریال

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید