برد ضرب(چینی) کد:HTM0188

برد ضرب(چینی) کد:HTM0188


موجود در انبار

Multiplication Bead Board

خرید
برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147

برد فیثاغورث ( چینی) کد:HTM0147


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Pythagoras Board

خرید
برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹

برد فیثاغورس کد:۰۲۱۱۹


فقط 2 عدد در انبار موجود است

PYTHAGORAS BOARD

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳

برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳


موجود در انبار

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی)  کد:HTM0516

برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی) کد:HTM0516


فقط 3 عدد در انبار موجود است

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد هندسی(چینی) کد:HTM0138

برد هندسی(چینی) کد:HTM0138


موجود در انبار

Geometric Board

خرید
پایه دهگان کد:۰۳۱۰۵

پایه دهگان کد:۰۳۱۰۵


در انبار موجود نمی باشد

BASE TEN

خرید
پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202

پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202


فقط 4 عدد در انبار موجود است

Double Bead Stair Tray

خرید
پایه زاویه دار برای متال اینست کد:۰۶۱۲۳

پایه زاویه دار برای متال اینست کد:۰۶۱۲۳


در انبار موجود نمی باشد

SLOPING STANDS

خرید
پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203

پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Teen Bead Stair Tray

خرید
تقسیم های یک رقمی و خارج قسمت ها  کد:۰۸۱۵۶

تقسیم های یک رقمی و خارج قسمت ها کد:۰۸۱۵۶


موجود در انبار

BOX OF MULTIPLICATION EQUATIONS AND PRODUCTS

خرید
جعبه دوک  کد:۰۲۱۰۳

جعبه دوک کد:۰۲۱۰۳


موجود در انبار

SPINDLE BOX

خرید
جعبه دوک(چینی)کد:HTM0127

جعبه دوک(چینی)کد:HTM0127


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Spindle Boxes with 45 Spindles

خرید
جعبه معادلات و محصولات چندگانه  کد: ۰۸۱۵۲

جعبه معادلات و محصولات چندگانه کد: ۰۸۱۵۲


موجود در انبار

BOX OF MULTIPLICATION EQUATIONS AND PRODUCTS

خرید
جعبه مهره های دکونومیال کد: ۰۸۱۶۲

جعبه مهره های دکونومیال کد: ۰۸۱۶۲


فقط 2 عدد در انبار موجود است

DECANOMIAL BEAD BAR BOX

خرید
جعبه مهره های رنگی برای ضرب ( چینی) کد:HTM.181.1C

جعبه مهره های رنگی برای ضرب ( چینی) کد:HTM.181.1C


فقط 3 عدد در انبار موجود است

Multiplication Bead Bar Layout Box 2012

خرید