برد کسر(چینی) کد:ATM0216

برد کسر(چینی) کد:ATM0216


Metal Fraction Circles with Stands

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳

برد معرفی و عملیات اعشاری کد:۰۹۱۲۳


DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی)  کد:HTM0516

برد معرفی و عملیات اعشاری(چینی) کد:HTM0516


در انبار موجود نمی باشد

DECIMAL FRACTION EXERCISE تام خارجی این وسیله  Decimal Fraction Board Exercise است. این وسیله برای دوره سنی ۷ تا ۹ است. مدارس ابتدایی می توانند از این وسیله مستقلا برای درک و تمرین اعداد اعشاری استفاده کنند.

خرید
برد هندسی(چینی) کد:HTM0138

برد هندسی(چینی) کد:HTM0138


Geometric Board

خرید
پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202

پایه دو ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0202


Double Bead Stair Tray

خرید
پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203

پایه مهره های رنگی و یک ده تایی ( چینی) کد:HTM0203


Teen Bead Stair Tray

خرید
پایه یک ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0201

پایه یک ست مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0201


Bead Stair Tray (Single)

خرید
تقسیم های یک رقمی و خارج قسمت ها  کد:۰۸۱۵۶

تقسیم های یک رقمی و خارج قسمت ها کد:۰۸۱۵۶


موجود در انبار

BOX OF MULTIPLICATION EQUATIONS AND PRODUCTS

خرید
جعبه دوک  کد:۰۲۱۰۳

جعبه دوک کد:۰۲۱۰۳


موجود در انبار

SPINDLE BOX

خرید
جعبه دوک(چینی)     کد:HTM0127

جعبه دوک(چینی) کد:HTM0127


Spindle Boxes with 45 Spindles

خرید
جعبه علائم ریاضی(چینی) کد:HTM0510

جعبه علائم ریاضی(چینی) کد:HTM0510


Arithmetic Signs Box

خرید
جعبه معادلات و محصولات چندگانه  کد: ۰۸۱۵۲

جعبه معادلات و محصولات چندگانه کد: ۰۸۱۵۲


موجود در انبار

BOX OF MULTIPLICATION EQUATIONS AND PRODUCTS

خرید
جعبه مهره های دکونومیال کد: ۰۸۱۶۲

جعبه مهره های دکونومیال کد: ۰۸۱۶۲


موجود در انبار

DECANOMIAL BEAD BAR BOX

خرید
جعبه مهره های رنگی برای ضرب ( چینی) کد:HTM.125.1C

جعبه مهره های رنگی برای ضرب ( چینی) کد:HTM.125.1C


Multiplication Bead Bar Layout Box 2012

خرید
جعبه مهره های معرفی ۱۱ تا ۱۹ کد: ۰۸۱۹۱

جعبه مهره های معرفی ۱۱ تا ۱۹ کد: ۰۸۱۹۱


فقط 2 عدد در انبار موجود است

TEEN BEAD BOX

خرید
جعبه مهره های معرفی ۲۰ تا ۹۹ کد: ۰۸۱۹۲

جعبه مهره های معرفی ۲۰ تا ۹۹ کد: ۰۸۱۹۲


موجود در انبار

TENS BEAD BOX

خرید