مهره های کوتاه رنگی یک سری و ۵ تا ده تایی طلایی  ( چینی)  کد:HTM0242

مهره های کوتاه رنگی یک سری و ۵ تا ده تایی طلایی ( چینی) کد:HTM0242


430,000ریال

Bead Bars for Teen Board with Box

خرید
میله های شماره ای کد:۰۸۱۱۸

میله های شماره ای کد:۰۸۱۱۸


2,470,000ریال

NUMBER RODS

خرید
میله های شماره ای کوچک  کد:۰۸۱۲۰

میله های شماره ای کوچک کد:۰۸۱۲۰


1,910,000ریال

SMALL NUMERICAL RODS

خرید
میله های شماره ای کوچک  کد:HTM0185

میله های شماره ای کوچک کد:HTM0185


1,110,000ریال

Small Numerical Rods

خرید
نگهدارنده مهره های رنگی ( چینی)  کد:HTM0230

نگهدارنده مهره های رنگی ( چینی) کد:HTM0230


310,000ریال

Beads Holde

خرید
نه تا هزار چوبی، ۴۵ صد چوبی، ۴۵ ده طلایی، ۱۰۰ تا یکی طلایی (چینی) کد: HTM0155

نه تا هزار چوبی، ۴۵ صد چوبی، ۴۵ ده طلایی، ۱۰۰ تا یکی طلایی (چینی) کد: HTM0155


3,810,000ریال

۱۰۰-۱۰۰۰ ست شامل ۱۰۰ عدد یکی، ۴۵ عدد ده تایی، ۴۵ عدد صدتایی و ۹ عدد هزار تایی است. برخی از صد تایی ها و هزار تایی ها چوبی است و تعدای طلایی است.

خرید
هرم مربع های رنگی(چینی)  کد:HTM0227

هرم مربع های رنگی(چینی) کد:HTM0227


730,000ریال

Colored Bead Squares Only

خرید
واحد های مهره طلایی کد:۰۸۱۲۱

واحد های مهره طلایی کد:۰۸۱۲۱


640,000ریال

GOLDEN BEAD UNITS

خرید