۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲

۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲


موجود در انبار

۴۵GOLDEN BEAD OF  TENS

خرید
آدمک های کسر  کد:۰۷۱۱۸

آدمک های کسر کد:۰۷۱۱۸


در انبار موجود نمی باشد

FRACTION SKITTLES

خرید
اشکال برابر(چینی) کد:ATM0256

اشکال برابر(چینی) کد:ATM0256


در انبار موجود نمی باشد

Equivalent Figure Material

خرید
اشکال برگ ها (زاپاس) کد:۰۷۱۱۹

اشکال برگ ها (زاپاس) کد:۰۷۱۱۹


در انبار موجود نمی باشد

LEAF SHAPES, INSETS (PEPLACEMENT SETS)

خرید
اشکال فلزی با دو پایه (چینی) کد:ATL0097

اشکال فلزی با دو پایه (چینی) کد:ATL0097


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Metal Insets with 2 Stands

خرید
اعداد پازلی(چینی) کد:HTM0125

اعداد پازلی(چینی) کد:HTM0125


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Number Puzzle 1-10

خرید
اعداد سمباده ای  کد: ۰۷۱۱۰

اعداد سمباده ای کد: ۰۷۱۱۰


موجود در انبار

SANDPAPER NUMERALS

خرید
اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124

اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124


در انبار موجود نمی باشد

Sandpaper Numbers with Box

خرید
اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128

اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128


موجود در انبار

Cut-Out Numerals & Counters

خرید
الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521

الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521


در انبار موجود نمی باشد

Patterns for Square Root

خرید
بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷

بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷


در انبار موجود نمی باشد

STAMP GAME

خرید
بازی بانک  کد:۰۸۱۶۳

بازی بانک کد:۰۸۱۶۳


در انبار موجود نمی باشد

BANK GAME

خرید
بازی مار برای جمع  کد:۰۸۱۴۱

بازی مار برای جمع کد:۰۸۱۴۱


در انبار موجود نمی باشد

ADDITION SNAKE GAME این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222

بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.123.1C

بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.123.1C


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game 2012

خرید
بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C

بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C


در انبار موجود نمی باشد

Multiplication Snake Game 2012

خرید