اعداد بریده شده(چینی) کد:HTM0236

اعداد بریده شده(چینی) کد:HTM0236


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Number Tiles

خرید
دوک یدکی (چینی) کد:HTM0126-1

دوک یدکی (چینی) کد:HTM0126-1


در انبار موجود نمی باشد

Individual Spindle

خرید
شماره های چوبی بزرگ ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0137

شماره های چوبی بزرگ ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0137


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Wooden Number Cards: Lager 1-9000

خرید
شماره های چوبی کوچک ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0130

شماره های چوبی کوچک ۹۰۰۰-۱(چینی) کد:HTM0130


فقط 1 عدد در انبار موجود است

Wooden Number Cards: Small 1-9000

خرید
کارت های کابینت هندسی (چینی) کد:HTS.044.1

کارت های کابینت هندسی (چینی) کد:HTS.044.1


در انبار موجود نمی باشد

Geometric Cabinet Control Chart

خرید
مثلث های زرد برای مساحت(چینی) کد:HTM0518

مثلث های زرد برای مساحت(چینی) کد:HTM0518


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Yellow Triangles For Area

خرید
آدمک های کسر    کد:۰۷۱۱۸

آدمک های کسر کد:۰۷۱۱۸


فقط 4 عدد در انبار موجود است

FRACTION SKITTLES

خرید
۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها  کد: ۰۸۱۲۲

۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲


موجود در انبار

۴۵GOLDEN BEAD OF  TENS

خرید
اعداد سمباده ای   کد: ۰۷۱۱۰

اعداد سمباده ای کد: ۰۷۱۱۰


در انبار موجود نمی باشد

SANDPAPER NUMERALS

خرید
اعداد سمباده ای(چینی)  کد: HTM0124

اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124


در انبار موجود نمی باشد

Sandpaper Numbers with Box

خرید
اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی)  کد:HTM0128

اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Cut-Out Numerals & Counters

خرید
الگوها ی ریشه دو(چینی)  کد:HTM0521

الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521


در انبار موجود نمی باشد

Patterns for Square Root

خرید
بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷

بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷


فقط 4 عدد در انبار موجود است

STAMP GAME

خرید
بازی مار برای جمع   کد:۰۸۱۴۱

بازی مار برای جمع کد:۰۸۱۴۱


فقط 2 عدد در انبار موجود است

ADDITION SNAKE GAME این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222

بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار جدید ( چینی)  کد:HTM.123.1C

بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.123.1C


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game 2012

خرید