۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲

۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲


موجود در انبار

۴۵GOLDEN BEAD OF  TENS

خرید
آدمک های کسر  کد:۰۷۱۱۸

آدمک های کسر کد:۰۷۱۱۸


فقط 2 عدد در انبار موجود است

FRACTION SKITTLES

خرید
اشکال برابر(چینی) کد:ATM0256

اشکال برابر(چینی) کد:ATM0256


Equivalent Figure Material

خرید
اشکال فلزی با دو پایه (چینی) کد:ATL0097

اشکال فلزی با دو پایه (چینی) کد:ATL0097


Metal Insets with 2 Stands

خرید
اعداد پازلی(چینی) کد:HTM0125

اعداد پازلی(چینی) کد:HTM0125


Number Puzzle 1-10

خرید
اعداد سمباده ای  کد: ۰۷۱۱۰

اعداد سمباده ای کد: ۰۷۱۱۰


موجود در انبار

SANDPAPER NUMERALS

خرید
اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124

اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124


در انبار موجود نمی باشد

Sandpaper Numbers with Box

خرید
اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128

اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128


Cut-Out Numerals & Counters

خرید
الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521

الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521


Patterns for Square Root

خرید
بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷

بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷


STAMP GAME

خرید
بازی مار برای جمع  کد:۰۸۱۴۱

بازی مار برای جمع کد:۰۸۱۴۱


موجود در انبار

ADDITION SNAKE GAME این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222

بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222


Addition Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.125.1C

بازی مار جدید ( چینی) کد:HTM.125.1C


Addition Snake Game 2012

خرید
بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C

بازی مار ضرب ( چینی) کد:HTM.173.1C


Multiplication Snake Game 2012

خرید
بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224

بازی مار منها ( چینی) کد:HTM0224


Substraction Snake Game

خرید
بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی ( چینی) کد:HTM.125.1C


Elementary Negative Snake Game

خرید
بازی منفی مار دوره ابتدایی( چینی) کد:HTM.125.1C

بازی منفی مار دوره ابتدایی( چینی) کد:HTM.125.1C


Elementary Negative Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با با اعداد منفی مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Negative Snake Game است. این وسیله با چهار جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
برد اعشار زرد(چینی)  کد:HTM0517

برد اعشار زرد(چینی) کد:HTM0517


در انبار موجود نمی باشد

Decimal Fraction Board

خرید
برد تفریق کد:۰۷۱۱۷

برد تفریق کد:۰۷۱۱۷


موجود در انبار

SUBTRACTION STRIP BOARD

خرید
برد تفریق(چینی) کد: HTM0149

برد تفریق(چینی) کد: HTM0149


Subtraction Strip Board

خرید