۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲

۴۵تا مهره طلایی ده تایی ها کد: ۰۸۱۲۲


موجود در انبار

۴۵GOLDEN BEAD OF  TENS

خرید
آدمک های کسر  کد:۰۷۱۱۸

آدمک های کسر کد:۰۷۱۱۸


موجود در انبار

FRACTION SKITTLES

خرید
احجام هندسی طبیعی  کد: ۰۶۱۲۹

احجام هندسی طبیعی کد: ۰۶۱۲۹


موجود در انبار

NATURE GEOMETRIC SOLID SHAPES

خرید
اشکال آب و خشکی( ۱۰ تا) چینی کد:HTG0592

اشکال آب و خشکی( ۱۰ تا) چینی کد:HTG0592


فقط 2 عدد در انبار موجود است

Land and water forms trays(to fill blue water by user)

خرید
اشکال برابر(چینی) کد:ATM0256

اشکال برابر(چینی) کد:ATM0256


در انبار موجود نمی باشد

Equivalent Figure Material

خرید
اشکال برگ ها (زاپاس) کد:۰۷۱۱۹

اشکال برگ ها (زاپاس) کد:۰۷۱۱۹


در انبار موجود نمی باشد

LEAF SHAPES, INSETS (PEPLACEMENT SETS)

خرید
اشکال فلزی با دو پایه (چینی) کد:ATL0097

اشکال فلزی با دو پایه (چینی) کد:ATL0097


در انبار موجود نمی باشد

Metal Insets with 2 Stands

خرید
اشکال هندسی آبی  کد: ۰۶۱۲۸

اشکال هندسی آبی کد: ۰۶۱۲۸


موجود در انبار

GEOMETRIC SOLIDS SHAPES

خرید
اشکال هندسی و پایه برای اشکال کد:۰۲۱۱۰

اشکال هندسی و پایه برای اشکال کد:۰۲۱۱۰


موجود در انبار

GEOMETRIC PLANE FIGURES AND BASES FOR GEOMETRIC SOLIDS

خرید
اعداد سمباده ای  کد: ۰۷۱۱۰

اعداد سمباده ای کد: ۰۷۱۱۰


موجود در انبار

SANDPAPER NUMERALS

خرید
اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124

اعداد سمباده ای(چینی) کد: HTM0124


در انبار موجود نمی باشد

Sandpaper Numbers with Box

خرید
اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128

اعداد و شمارنده های بریده شده(چینی) کد:HTM0128


موجود در انبار

Cut-Out Numerals & Counters

خرید
الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521

الگوها ی ریشه دو(چینی) کد:HTM0521


در انبار موجود نمی باشد

Patterns for Square Root

خرید
بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷

بازی استمپ کد:۰۸۱۷۷


موجود در انبار

STAMP GAME

خرید
بازی مار برای جمع  کد:۰۸۱۴۱

بازی مار برای جمع کد:۰۸۱۴۱


موجود در انبار

ADDITION SNAKE GAME این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید
بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222

بازی مار برای جمع ( چینی) کد: HTM0222


در انبار موجود نمی باشد

Addition Snake Game این ابزار برای بازی جمع و منها با مهره های رنگی و سیاه و سفید می باشد. نام خارجی آن  Addition Snake Game است. این وسیله با سه جعبه چوبی و تعدادی گلدن بید ده تایی ارایه می شود.

خرید