مونته سوری

برای ثبت نام در کارگاه جاری مونته سوری اینجا را کلیک کنید

معرفی مونته سوری

با جستجوی نام مو نته سوری به فارسی یا انگلیسی – Montessori –  در اینترنت به انبوهی از اطلاعات دسترسی خواهید داشت. با گذشت بیش از صد سال از این روش، این روش چنان شناخته شده است که می توان هر اطلاعاتی را در این زمینه تحلیل و راستی آزمایی کرد.

مونته سوری اولین پزشک زن ایتالیایی است که برای آموزش روشی دقیق ابداع کرده است. مونته سوری با روش ها و ابزارهایی که به کار گرفت، انگیزه های درونی کودک را بیدار نمود.

سوابق فعالیت  در حیطه مونته سوری

مطالعه: از سال ۱۳۷۴ مطالعه روی روش مونته سوری را آغاز کردم. در سال ۲۰۰۷ در کنار تحصیل در دانشگاه یو ام¹ در مالزی در رشته دکترای آموزش،  یک کورس تحصیلی مونته سوری در دانشگاه  سگی² گذراندم .  این دانشگاه نماینده رسمی موسسه ام سی آی³ انگلیس است و کلیه دوره های مونته سوری را با تایید و نظارت آن انجام می دهد.

آموزش: در سال ۱۳۸۶ با امضای تفاهم نامه با این دانشگاه، اجرای کارگاه های مونته سوری در ایران با حضور اساتید این دانشگاه آغاز شد.  ۴ دوره برگزار گردید. دوره اول و دوم با همکاری مجتمع مفید اجرا شد. دو کارگاه دیگر با همکاری موسسه مرآت تشکیل شد. متاسفانه از سال ۸۸ به دلیل مسایل سیاسی وتغییرات قیمت دلار امکان اجرای این کارگاه ها از میان رفت.

مونته سوری دانشگاه سگی

امضای تفاهم نامه برگزاری کارگاه مونته سوری با مدیر دانشگاه سگی

0000

روزنامه استار مالزی

nahaii.1

اساتید و شرکت کنندگان اولین دوره بین المللی مونته سور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه سگی گزارش فعالیت های انجام شده را در روزنامه اصلی مالزی با عنوان “سگی به ایران می رود” چاپ نمود.

در سال ۸۸  مدارس مونته سوری این دانشگاه را درمالزی خریداری و به مدت ۲ سال اداره نمودم و در این مدت برای معلمان  مدارس مونته سوری کارگاه آموزشی برگزار می نمودم.  از سال ۹۱  برگزاری کارگاه های آموزش مربی در ایران را شروع کردم.

11

اولین کارگاه مونته سوری برگزار شده توسط دکتر سعیدنیا در ایران در دبستان واله

IMG_4236

کارگاه آموزشی مونته سوری مربیان مدرسه ملاکا در مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه کارگاه های من را با دیگر ارایه کنندگان متفاوت می کند این است که من مدارس مونته سوری را در دنیا دیده ام و مستقیما با مدارس و معلمین آن ها کار کرده ام. ضمنا در تاسیس مدرسه و معماری مدرسه مونته سوری هم می توانم مشاوره بدهم. ضمن اینکه  ابزارهای مونته سوری را با بهترین قیمت و با کیفیت اروپایی برای متقاضیان تهیه می کنم.


  1.  UM: University of Malaya  www.um.edu.my
  2.  SEGi  www.segi.edu.my
  3.  MCI  www.montessori.org.uk