IB: International Baccalaureate

ib_logoمعرفی IB

سایت www.ibo.org می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما بگذارد.

برای آشنایی با ابن روش می توانید یک پرزنت را در لینک روبرو دانلود کنید.  IBO

سوابق من در IB

 از سال ۲۰۰۸ آشنایی من با آی بی از طریق جستجو در روش های نوین در دنیا آغاز شد

international-school-bangkok

 بعد از مطلعه اولیه در مورد این سیستم، از یک مدرسه آی بی دربانگوک بازدید کردم

    سپس در سال ۲۰۰۹ با حمایت مجتمع آموزشی مفید به کارگاه سه روزه رسمی آی بی در سنگاپور رفتم

Certificate_2009 -WS IB

 سپس، یک بازدید سه روزه از مدرسه بین المللی آی بی  در بانگوک داشتم.

 با آشنایی ایجاد شده با مدیر این مدرسه، یک دوره دو روزه آشنایی با روش آی بی با حمایت مجتمع آموزشی  مفید در جزیره کیش اجرا شد. آقای مایکل هرسچ، مدیر آمریکایی الاصل این مدرسه، این کارگاه را برای حدود ۲۵ نفر از مدیران و مسئولین مجتمع مفید برگزار کردند.

KIS13901127 (94)یک دوره بازدید دو روزه نیز از مدرسه آقای مایکل برای عده دیگری از مسئولین مفید در سال ۲۰۱۳ برگزارکردم

در طول این سالها جلسات بسیاری در مورد معرفی روش آی بی برای موسسات مختلف برگزار کردم و بازدید های متعدد  در افزایش آگاهی  من نسبت به این روش موثر بود

۲۰۱۳_IBAPcertificate_tri  در سال ۲۰۱۳ به کارگاه رسمی دوم و سه روزه آی بی در تایلند رفتم

اولین کارگاه یک روزه رسمی در معرفی روش آی بی  را در سال ۹۱ برگزار کردم

در پی استقبال از اولین کارگاه، دومین  و سومین کارگاه دو روزه را در تهران برای علاقه مندان اجراکردم.

برای اطلاع از زمان کارگاه های دیگر  به بخش کارگاه ها مراجعه کنید.

Iranian group 001

 در سال ۲۰۱۴ یک بازدید چهار روزه دیگر از دو مدرسه آی بی در گرجستان برگزار کردم

۲۰۱۴_IBAPcertificate   در سال ۲۰۱۴ به سومین کارگاه سه روزه رسمی آی بی در پکن رفتم.