مطالب منتشر شده در دسته ی "کارگاه های اسفند 96"

دوره جدید داخلی آموزش مربی گری مونته سوری توسط: سرکار خانم ناطقی

دوره جدید داخلی آموزش مربی گری مونته سوری توسط: سرکار خانم ناطقی

۱ تا ۴ اسفند و ۱۰ و ۱۱ اسفند ۹۶ ساعت: ۸ تا ۱۶ طول دوره: ۴۸ ساعت شهریه: یک میلیون تومان عناوین: آشنایی با دیدگاه های مونته سوری یادگیری ابزارها و نحوه آموزش حیطه Practical Life یادگیری ابزارها و نحوه آموزش حیطه  Sensorial و Culture یادگیری ابزارها و نحوه آموزش حیطه  Math تمرین با […]

ادامه مطلب