مطالب منتشر شده در دسته ی "کارگاه های خرداد 97"

هشتمین دوره  مونته سوری با اساتید موسسهMCI:Montessori Center International

هشتمین دوره مونته سوری با اساتید موسسهMCI:Montessori Center International

زمان: ۱ تا ۸ خرداد ۹۷ ( ۸ روز و ۸۰ ساعت از ۸ صبح تا ۱۸) “گواهینامه حضور” این دوره از طرف موسسه MCI انگلستان صادر می‌شود و برای همه مدارس مونته سوری در سراسر جهان معتبر است. هزینه دوره: -۱ با ارایه گواهی از MCI انگلستان: دو میلیون و ششصد هزار تومان -۲ […]

ادامه مطلب