گزارشی از پنجمین دوره بین المللی – بهمن ۹۴

دوره ۱۰ روزه از ۲۸ بهمن ۹۴ آغاز شد. ۲۵ شرکت کننده از تهران و شهرهای اهواز، نجف آباد، کرمان، و … روزانه ۹ ساعت تلاش کردند تا روش مونته سوری به خوبی بیاموزند. 

برچسب ها