سیلابس های دوره های داخلی

سیلابس های دوره

  • فلسفه مونته سوری: نظریه رشد کودک و مغز جاذب و یادگیری کودک و خلاقیت
  • زندگی عملی (Practical life): ابزارها و تمرین­هایی که در بخش زندگی عملی وجود دارند، به نیازهای طبیعی کودک در راستای
  • گسترش مهارت­ها و توانایی­های فیزیکی‌اش
  • مراقبت از خود
  • مراقبت از محیط اطرافش

پاسخ می­دهد. این ابزارها به عنوان مثال فعالیت‌هایی را شامل می­شود که در راستای آ‌ن‌ها کودک با استفاده از ابزارهای مختلف و به تنهایی، لباس پوشیدن، دکمه بستن، گره زدن، پاپیون زدن، بند کفش بستن را تمرین می­کند. این بخش فعالیت­های دیگری را نیز شامل می­شود که در آنها کودک کمی از آداب عمومی اجتماعی را یاد می­گیرد. مانند راه رفتن روی یک خط، نشستس روی صندلی و … .

دیگر فعالیت‌ها مانند: ریختن مایع از ظرفی به ظرف دیگر، کار کردن با قاشق و چنگال و ملاقه  و جا به جا کردن اجسام مختلف، فعالیت­های سورت کردن، تمارین شستشو، پخت و پز و دیگر تمارینی است که هماهنگی چشم و دست را افزایش می­دهد.

  • حسی (Sensorial): ابزارهای بخش آموزش حسی، فعالیت­هایی را شامل می­شود که باعث می­گردند کودک محیط فیزیکی اطرافش (مؤلفه­هایی مانند رنگ، شکل، اندازه و حجم) را بهتر درک کند. به طور مثال برج صورتی (۱۰ مکعب که در حجم با هم متفاوت هستند.)، knobbed cylinders, broad stairs, color tablets.
  • ریاضیات (Mathematics): در این بخش ابزارهایی طراحی شده­است که توسط آنها کودکان مفاهیم ابتدایی ریاضی را یاد بگیرند. مفاهیمی مانند شمارش، ارزش مکانی، جمع کردن، منها کردن، تقسیم کردن و ضرب کردن. بعد از این، کودکان توسط ابزارهای دیگری با مفهوم کسر و اعشار، ارتباط اشکال هندسی و جبر آشنا می­شوند..
  • موضوعات فرهنگی (Cultural subjects): در این قسمت نیز ابزارهایی طراحی شده است. مفاهیم فرهنگی شامل زیرمجموعه­هایی مانند تاریخ و جغرافی، مباحث علوم مانند زیست­شناسی، موسیقی و هنر است که در قسمت­های مختلف با کودک کار می­شود. این ابزار در جغرافی به درک کودک از خودش در محیط اطرافش، در تاریخ به درک کودک از خودش در زمان و در علوم به درک کودک از تأثیرات متقابل با دنیای طبیعی کمک می­کند.