دوره های ضمن خدمت رسمی

موسسه مفتخر است که  دارای مجوز رسمی از دولت برای آموزش دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت می باشد.  دوره های ضمن خدمت موسسه با گواهی رسمی دولتی قابل ثبت و معتبر برای همه ارگان های دولتی می باشد.

ورود به سامانه آموزشهای مجازی ضمن خدمت

برای اطلاع از دوره ها به تلگرام روبرو مراجعه کنید: /t.me/mahkamehasti

اطلاعات بیشتر ۰۹۱۲۳۴۰۷۰۵۲