خانه کودک مونته سوری

موسسه یک مرکز آموزشی مخصوص کودکان ۱ تا ۶ سال با عنوان ” خانه کودک مونته سوری” تاسیس نموده است. این مرکز با استاندارد دانشگاه SEGi مالزی مهارت های دوره ۱ تا ۶ سال را به کودکان آموزش می دهد.

 آموزش با کیفیت برای همه کودکان وطن

با استاندارد و تحت نظر نماینده رسمی دانشگاهSEGi  مالزی

ایجاد بستری مناسب برای بسط تجربه های کودکان و کمک به کشف دنیای درون و بیرون

مهارت های زندگی واقعی/ پرورش حس ها/ سواد ریاضی/سواد علمی/هنر/موسیقی

  • کارگاه آموزشی کودکان ۳ تا ۶ سال /
  • کارگاه مادر و کودک   ۱ تا ۳ سال  /
  • مشاوره کودک

مراجعه و ثبت نام: روزهای زوج ۹ تا ۱۲    

محل مراجعه: خیابان پرچم، کانون توحید، طبقه سوم، خانه کودک مونته سوری