استقرار مدل آموزشی کل گرای ساخت محور در مدرسه

شیوه های شناختی در آموزش به جای تمرکز بر شکل دهی رفتار از طریق انگیزه های بیرونی، بر روی شیوه های موثر یادگیری بر اساس img-2مطالعات مبتنی بر ذهن تمرکز دارند. روش های پیشرفته تر شناختی بر آموزش کل نگر تاکید دارد و بر یادگیری به عنوان فرآیندی منحصر به فرد اصرار می ورزد. در این شیوه ها یادگیری یک فعالیت هدفمند مبتنی بر تجربه های قبلی توسط یادگیرنده تلقی می شود.

برای اطلاع از روش های پیشرفته شناختی در آموزش می توانید به مجموعه مقالات ” نقد روش های جاری آموزش و پرورش” در بخش مقالات فارسی مراجعه کنید.

دبستان های منطقه ۲ و شعبه قم مفید و دو دبستان سلام صادقیه و سلام شاهرود و دبستان خورشید در شهر هشتگرد تاکنون با مشاوره و آموزش از طریق ما سیستم های آموزشی پیشرفته شناختی خود را مسقر نموده اند.

ما آمادگی داریم که در قالب یک قرارداد خدمات لازم را برای افتتاح یک مدرسه یا تغییر سیستم سنتی مدرسه با سیستم آموزشی شناختی پیشرفته انجام دهیم. برای دیدن نمونه قرار داد های ما برای این کار این اینجا را کلیک کلید.