دوره داخلی مونته سوری

تاریخ: ۸ تا ۱۲ آذر ۹۵ طول دوره: ۴۰ ساعت ( ۵ روز ، از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر) شهریه دوره : ۷۰۰ هزار تومان

بیشتر بدانید

فنلاند - بهشت معلمین - را از نزدیک ببینیم.

تور آموزشی بازدید از مدارس فنلاند و آشنایی با برترین سیستم آموزشی دنیابه مدت یک هفته در هفته اول فروردین 96

بیشتر بدانید

استقرار روش شناختی پیشرفته در مدارس

آماده ارایه خدمات استقرار روش شناختی پیشرفته شامل آموزش، مشاوره، طراحی، و پایش هستیم.

بیشتر بدانید
نمونه محصولات
چرا کارگاه های آموزشی ما ؟
همواره شاهد دوره هایی بوده ام که ارایه کننده با تمام تلاش بصورت سخنرانی سعی داشت به مخاطبان بیاموزد که آموزش با روش سخنرانی منجر به یادگیری نمی شود!! کارگاه های ما عمومابا تعداد استاندارد 24 نفر و کمتر امکان مشارکت فعالانه را به یادگیرنده می دهد. کارگاه های ما برای کسانی مفید تر است که انگیزه های درونی و فردی برای یادگیری دارند و آماده حضور فعالانه در یادگیری را دارند.
تاکنون دهها مدرسه و مرکز آموزشی دنیا را از نزدیک دیده و در آن حضور موثر داشته ام. مدارس آمریکاییها در چند کشور، مدارس IB در پنج کشور، مدارس مونته سوری در 4 کشور، مدرسه والدروف در یک کشور، مدارس هوشمند در دو کشور، مدارس انگلیسی در 4 کشور، مدارس رجیو در دو کشور، و مدارس و مهد های کودک بین المللی بسیاری در 6 کشور و ادراه سه مدرسه مونته سوری در یک کشور به مدت دو سال.
موسسه MCI مخفف Montessori Center International است. این موسسه رتبه اول آموزش مربی را در اروپا دارد. سایت این موسسه براحتی قابل دستیابی است: mci.montessori.org.uk چند دوره کارگاهی از طرف این موسسه توسط ما در ایران برگزار شده است. سال 2016 این موسسه به من نمایندگی داده که تا سه سال کارگاه های این موسسه را با حضور دو استاد خارجی مورد تایید آن ها در ایرا برگزار کنم.
سخن روز